Misbrugscenter

Behandling af misbrug og afhængighed på velrenommeret misbrugscenter

Behandling af misbrug og afhængighed på velrenommeret misbrugscenter

Når eet misbrug slår kløerne i et menneske, er det sjældent objektet for misbruget – stoffer, spil, alkohol eller medicin – som udgør det største og primære problem. Ingen mennesker bliver frivilligt misbrugere, og langt de fleste misbrugsramte mennesker har et inderligt ønske om at slippe ud af afhængigheden. Denne er nemlig alt fortærende og ubarmhjertig i sin natur – er man én gang blevet misbruger, er det meget svært at komme ud igen.

En afhængighed går ikke over af sig selv, og for de fleste misbrugsramte bliver misbruget deres endeligt. Men først efter et langt og pinefuldt forløb, under hvilket den misbrugsramte bliver frarøvet alt – familie, bolig, job, eksistens grundlag, og sluttelig sin egen menneskelighed. Og det mest fortvivlende er, at en misbrugsramt person sjældent indser problemet, førend det er for sent.

Hjælp til misbrugsramte på et professionelt misbrugscenter

Når du befinder dig i en nær relation til et misbrugsramt menneske, vil du ofte føle stor afmagt i forhold til vedkommendes situation. Det kan være rigtig svært t overbevise en misbrugsramt person om, at vedkommende har brug for hjælp. Bedrag – og ikke mindst selvbedrag – er en hoved disciplin for misbrugsramte, og en væsentlig del af afhængighedens anatomi. Derfor er den indledende konfrontation som oftest det sværeste skridt på vejen ud af misbruget. Du bør handle med omtanke – og frem for alt have en plan klar for det efterfølgende forløb.

Du kan med stor fordel kontakte et professionelt misbrugscenter. Her sidder behandlere og misbrugskonsulenter med mange års erfaring inden for afvænning og behandling af misbrugere klar til at hjælpe såvel dig som den misbrugsramte (og eventuelle øvrige familiemedlemmer).

Behandlingscenter Stien tilbyder behandlingsforløb med indkvartering, hvor man som misbrugsramt fjernes fra sit vante miljø, og har adgang til støtte om omsorg døgnet rundt. Læs mere om misbrugsbehandling på https://behandlingscenter-stien.dk